Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Projekt Erasmus+ Silent scream dobiega końca

Email Drukuj PDF

Międzynarodowy projekt Erasmus+ Silent scream dobiega końca. Ostatni tygodniowy meeting grup z Grecji, Litwy, Portugalii, Rumunii i Turcji odbył się w ZSiPO w Skale w maju bieżącego roku.

W ciągu 3 lat jego trwania podejmowano wiele różnorodnych działań, które miały przede wszystkim na celu wypracowanie metod przeciwdziałania i radzenia sobie z wszechobecną przemocą. Edukacja zaczyna się od młodych ludzi – dlatego organizatorzy położyli szczególny nacisk na kształtowanie wśród beneficjentów tzw. miękkich umiejętności: otwartość, tolerancję wobec inność, empatię, umiejętność rozwiązywania spornych spraw za pomocą dyskusji, wrażliwość na przejawy niesprawiedliwości, ale też asertywność.

W tych działaniach aktywnie brał udział zespół składający się z 24 uczniów i 6 nauczycieli naszej Szkoły. Uczestniczyli oni w zajęciach prowadzonych przez specjalistów (psychologów, terapeutów, policji) z różnych państw podczas wyjazdów zagranicznych, przygotowali też wspólny film, nagrali teledysk, opracowali e-booka – związane głównie z zastraszaniem (buyllingiem) Poza tym – podczas zajęć prowadzonych w szkole w trakcie trwania projektu – przygotowali prezentacje, plakaty oraz inne prace, które wykorzystywane były do propagowania wśród uczniów ZSiPO przeciwdziałania nietolerancji. Wizualnym efektem tych działań jest graffiti, które zaprojektowali i wykonali nasi uczniowie – można je zobaczyć na jednej ze ścian w holu głównym. Z zakupionych książek oraz przygotowanych konspektów lekcji i zająć dodatkowych na tematy związane z agresją i przemocą będą mogli korzystać w przyszłości wszyscy pedagodzy naszej Szkoły.
Podejmowane działania mają przynieść najważniejszy skutek: długotrwałą świadomość tego, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezkonfliktowość - nie tylko w ZSiPO, ale też w naszej „małej Ojczyźnie” oraz że wszyscy możemy (musimy) przeciwdziałać przejawom agresji i przemocy.

Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom i uczniom zaangażowanym w projekt!

Zdjęcia: