Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Zespół Szkół i i Placówek Oświatowych organizuje kurs nurkowania

Email Drukuj PDF

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale organizuje kurs nurkowania

Szkolimy i certyfikujemy nurków w międzynarodowej organizacji SDI – Scuba School International, znanej i akceptowanej na całym świecie.

Czego cię nauczymy w trakcie kursu:

• Technik pływania, zanurzania się i wynurzania
• Obsługi sprzętu nurkowego
• Podstawowych zasad bezpiecznego nurkowania
• Podstaw ratownictwa Podstawowy kurs nurkowania składa się z dwóch części.

Część I – basenowa + zajęcia teoretyczne

Część II – wody otwarte

Szczegóły dotyczące kursu (link do dokumentu)

Zapisy na kurs prowadzi Pani Katarzyna Koźbiał

Rok 2022 to Rok Romantyzmu Polskiego

Email Drukuj PDF

Rok 2022 to również Rok Romantyzmu Polskiego – ustanowiony w 200. rocznicę wydania „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza. W Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale we wrześniu przeprowadzono w związku z tym szereg wydarzeń, które zaangażowały całą społeczność szkolną. Inauguracją było szkolne - Narodowe Czytanie Arcydzieł Literatury Polskiej, podczas którego uczniowie klas maturalnych zaprezentowali najważniejszą balladę pt. „Romantyczność”.  Uczniowie klas pierwszych zmagali się w konkursie indywidualnym na pracę plastyczną inspirowaną wybranym utworem z tego tomiku. Bezkonkurencyjni okazali się uczniowie klasy 1Til: Natalia Natkaniec (I. miejsce), Oliwia Katarzyńska (II.) i Michał Gołąb (III.)

Więcej…

Eko Champion League 2022/2023

Email Drukuj PDF

Z dniem 1 października 2022 roku rozpoczynamy między klasowy konkurs recyklingowy
Eko Champion League 2023
o puchar przechodni dla
najlepszej i najbardziej „ECO” klasy.
Ideą konkursu jest promowanie postaw ekologicznych.

Każda klasa zbiera surowce wtórne a w tym: elektrośmieci, zużyte telefony komórkowe, baterie, akumulatory i dostarcza je do koordynatora akcji – Pani Katarzyny Koźbiał.

Za zebrane surowce będą przyznawane punkty, które pozwolą wyłonić zwycięską klasę.

Podsumowanie zbiórki, ogłoszenie wyników i wręczenie pucharu nastąpi z dniem 20 maja 2023r.

Konkurs wygrywa klasa, która w ciągu trwania turnieju uzyska największą liczbę punktów za przyniesione elektrośmieci.

Więcej…

Ogłoszenie – rekrutacja na zajęcia przygotowawcze do matury

Email Drukuj PDF

RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Prowadzimy rekrutację na:

1) zajęcia przygotowawcze do matury z języka angielskiego

2) zajęcia przygotowawcze do matury z języka polskiego

Termin przyjmowania zgłoszeń: 05 -12 października 2022 r.

Więcej…

Europejski Dzień Języków w ZSiPO w Skale

Email Drukuj PDF

Europejski Dzień Języków obchodzony 26 września był w naszej szkole dniem szczególnym. Przez kilkanaście dni trwały przygotowania, w których brała udział cała społeczność szkolna. Motywem przewodnim tegorocznych obchodów był temat niezmiernie aktualny – POKÓJ. Przedstawiciele wszystkich klas wylosowali kraje europejskie. Zadaniem każdej klasy było przebrać się w barwy wylosowanego kraju i przygotować plakaty z wezwaniem do pokoju w danym języku. Efekty poczynań można zobaczyć na fotografii, na której hasło POKÓJ NA ŚWIECIE nie jest pustym sloganem, ponieważ znajdują się na niej uczniowie z Ukrainy, Rosji, Białorusi i Mołdawii. Oprócz tego mieliśmy możliwość wysłuchania przez szkolny radiowęzeł prezentacji przygotowanych w różnych językach.

Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale stoi murem za hasłem MAKE PEACE NOT WAR!

Więcej…

Rekrutacja 2022/2023

Email Drukuj PDF

rekrutacja.lo-skala.pl

Technikum w Skale zdobywcą Złotej i Srebrnej Tarczy w rankingu „Perspektyw”

Email Drukuj PDF

Olimpijską formę  utrzymuje Technikum w Skale, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Skale. Po raz 2 znalazło się wśród najlepszych techników w całej Polsce w słynnym rankingu tygodnika „Perspektywy”. W tym roku – Srebrna Tarcza w rankingu głównym, który w ocenie uwzględnia wyniki olimpiad, matury i egzaminy zawodowe oraz znak jakości - Złota Tarcza za wyniki matur.

Od 4 lat każdego roku Technikum w zawodach technik informatyk i technik logistyk pnie się na coraz wyższe stopnie w tym prestiżowym zestawieniu. W ubiegłym roku Technikum zdobyło Złoto w rankingu głównym. Wśród szkół Małopolski skalskie Technikum zajęło 39 miejsce spośród 100 zakwalifikowanych do rankingu.

Ranking Techników 2021

Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Email Drukuj PDF

Centrum Kompetencji Zawodowych

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Termin realizacji projektu:

01.05.2020r .– 30.09.2023r.

Wartość projektu:

Łączna wartość projektu wynosi 2 151 512, 00 zł w tym dofinansowanie 1 936 012,00 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).

Cele projektu:

zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym szczególnie uczniów i uczennic Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale) poprzez:

  1. lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
  2. zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego oraz organizację staży,
  3. dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do realiów rynku pracy,
  4. zwiększenie ilości nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w zawodach deficytowych,
  5. przygotowanie kursów i szkoleń dla uczniów i uczennic w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, w ramach pozaszkolnych form kształcenia.
Więcej…

Strona 3 z 3