Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Nowy numer rachunku wpłat za wyżywienie

Email Drukuj PDF

Ulega zmianie rachunek do wpłat za żywienie

Od miesiąca

CZERWCA 2023

Nowy rachunek  to:

69 1560 0013 2281 8130 7000 0037

Erasmus+ Power of digitalization in fighting against climate change – to tytuł kolejnego projektu realizowanego w naszej Szkole w ramach międzynarodowego programu Erasmus+

Email Drukuj PDF

Projekty Erasmus+ w nowej formule zakładają współpracę i wymianę doświadczeń nie tylko między uczniami, ale również nauczycielami z państw biorących w nich udział. Ponadto włączeni są również przedstawiciele organizacji specjalizującej się w danej dziedzinie. To stanowi szansę na doskonalenie przez pedagogów umiejętności, które potem przekazywane są zainteresowanej młodzieży podczas dodatkowych zajęć w szkole.

Więcej…

Ogłoszenie – rekrutacja na płatne staże zawodowe

Email Drukuj PDF

Rekrutacja na płatne staże zawodowe w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach”

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale ogłasza rekrutację na płatne staże zawodowe w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Płatne staże zawodowe będą realizowane w lipcu i sierpniu 2023 r., w wymiarze 150 godzin.

Po zakończeniu stażu zawodowego, uczennica/uczeń ma możliwość ubiegania się o stypendium stażowe w kwocie 2300,00 zł brutto oraz o zwrot kosztów dojazdów na staż zawodowy zgodnie z zapisami Umowy o staż.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25 kwietnia - 04 maja 2023

Więcej…

Dzień otwarty 21.04.2023r.

Email Drukuj PDF

Erasmus+ Power of digitalization in fighting against climate change

Email Drukuj PDF

W dniach 26 marca - 01 kwietnia 2023r. odbyła się kolejna mobilność w ramach projektu Erasmus+ pt. Power of Digitalisation Fighting Against Climate Change, tym razem w chorwackim DARUVAR. Czterech nauczycieli z naszej szkoły: Magdalenia Niedbał, Izabela Chochół, Urszula Szpik-Pasek oraz Joanna Rogozik-Wilk przez kolejne dni doskonaliły umiejętności cyfrowe w zakresie tworzenia materiałów dydaktycznych w programie Canva. Uczyły się programować drona oraz poznały założenia i sposób realizacji międzynarodowego projektu ekologiczno-informatycznego DRVOKOD. Rozwinięte umiejętności pozwolą nam przygotować uczniów do kolejnej mobilności w Turcji. Jednym z punktów programu była wizyta w Ratuszu i spotkanie z przedstawicielem lokalnych władz.

W projekcie bierze udział 7 krajów:????????????????????????????????????????????????????????????????

Więcej…

Sukces uczniów klasy IV Technikum w zawodzie technik logistyk

Email Drukuj PDF

W dniu 05 kwietnia 2023 odbyło się wręczenie klasie IVTL4 Certyfikatów Kwalifikacji Zawodowej potwierdzającej zdanie egzaminu zawodowego w zakresie kwalifikacji SPL.04. Organizacja transportu. Sukces potwierdzają wysokie wyniki uzyskane na egzaminie. Gratulujemy uczniom, ale również wszystkim nauczycielom przedmiotów logistycznych, przygotowujących uczniów do egzaminu.

Więcej…

Praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+ rozpoczęte

Email Drukuj PDF

Praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+ rozpoczęte. 02 kwietnia 2023r. 19 informatyków i logistyków wyjechało na miesięczne praktyki w Portugalii. Portugalia przywitała nas słoneczną pogodą i wiosną w pełnym rozkwicie. Niedziela była dniem przeznaczonym na zakwaterowanie i odpoczynek po podróży. W poniedziałek uczniowie zapoznawali się ze swoimi miejscami praktyk. Po południu udaliśmy się do centrum Barcelos ( 4 km w jedną stronę!) i rozpoczęliśmy wstępną eksplorację miasta. Zapraszamy po więcej informacji na stronę projektu i pozdrawiamy całą społeczność szkolną z ciepłej Portugalii!

Więcej…

Szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu „Od technika do Logistyka 4.0”

Email Drukuj PDF

16 marca 2023 roku odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego Konkursu „Od technika do Logistyka 4.0”. W etapie szkolnym uczestniczyło 2096 uczniów ze 147 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Test składał się z 40 pytań. Za każdą poprawną odpowiedź można było otrzymać 1 punkt, brak odpowiedzi 0 punktów, błędna odpowiedź -1 punkt. Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 289 uczniów (13,79%) z minimum 20 punktami. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy 4TL5, Zuzanna Krawczyk i Martyna Opalska. Zuzia osiągnęła wynik 30 pkt i tym samym awansowała do etapu okręgowego, który odbędzie się 5 kwietnia. Gratulujemy i trzymamy kciuki za jej dalsze sukcesy

Wirtualny spacer po szkole

Email Drukuj PDF

Strona 3 z 4