Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Podręczniki na rok szkolny 2023/2024

Email Drukuj PDF

Podręczniki na rok szkolny 2023/2024

Liceum - link do dokumentu

Technikum  - link do dokumentu

Wyniki testu sprawności fizycznej

Email Drukuj PDF

Wyniki testu sprawności fizycznej do klas OPW są dostępne w szkole.

II termin - Test sprawności fizycznej do klas OPW

Email Drukuj PDF

II termin - Test sprawności fizycznej do klas OPW

II termin egzaminu sprawności fizyczne
26 czerwca 2023r. godzina 9.00

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO W ZAKRESIE SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (link do dokumentu)

Więcej…

Zakończenie roku szkolnego 2022/23

Email Drukuj PDF

Zakończenie roku szkolnego odbędzie się w dniu 23 czerwca o godzinie 9.30 na hali sportowej.

Msza święta o godzinie 8.00 w Kościele Parafialnym.

REKRUTACJA na rok szkolny 2023/24

Email Drukuj PDF

Projekt Erasmus+ Silent scream dobiega końca

Email Drukuj PDF

Międzynarodowy projekt Erasmus+ Silent scream dobiega końca. Ostatni tygodniowy meeting grup z Grecji, Litwy, Portugalii, Rumunii i Turcji odbył się w ZSiPO w Skale w maju bieżącego roku.

W ciągu 3 lat jego trwania podejmowano wiele różnorodnych działań, które miały przede wszystkim na celu wypracowanie metod przeciwdziałania i radzenia sobie z wszechobecną przemocą. Edukacja zaczyna się od młodych ludzi – dlatego organizatorzy położyli szczególny nacisk na kształtowanie wśród beneficjentów tzw. miękkich umiejętności: otwartość, tolerancję wobec inność, empatię, umiejętność rozwiązywania spornych spraw za pomocą dyskusji, wrażliwość na przejawy niesprawiedliwości, ale też asertywność.

Więcej…

Test sprawności fizycznej do klas OPW

Email Drukuj PDF

Test sprawności fizycznej do klas OPW

Termin egzaminu sprawności fizyczne
20 czerwca 2023r. godzina 9.00

KRYTERIA OBOWIĄZUJĄCE KANDYDATÓW DO ODDZIAŁU PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO W ZAKRESIE SPRAWDZIANU SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (link do dokumentu)

Do testu sprawności fizycznej podchodzą wszyscy kandydaci, którzy wybrali klasę OPW klasa 1a, 1b oraz 1TL OPW na 1, 2 oraz 3 preferencji. Przystąpienie do testu jest konieczne, aby wniosek kandydata do klasy OPW był rozpatrywany w kolejnych etapach rekrutacji!

Egzamin zostanie przeprowadzony przez przedstawicieli Jednostek Wojskowych, Policji, instruktorów samoobrony oraz nauczycieli wychowania fizycznego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale. W wyznaczonych miejscach – szatnie na Hali Widowiskowo – Sportowej, kandydaci będą mieli wyznaczone miejsce na przebranie. Do testu kandydaci przystępują tylko i wyłącznie w stroju sportowym!

Więcej…

Erasmus+ Silent Scream. Mobilność 6 w Polsce

Email Drukuj PDF

Drugi tydzień maja upłynął w ZSiPO w Skale bardzo intensywnie. Nasza Szkoła – w ramach międzynarodowego projektu Erasmus+ Silent Scream gościła młodzież z Grecji, Litwy, Portugalii, Rumunii i Turcji. Celem nadrzędnym tego trwającego ponad dwa lata zadania było wypracowanie metod przeciwdziałania przemocy fizycznej i psychicznej oraz sposobów reagowania na wszelakie jej przejawy (przede wszystkim wśród młodzieży).

Spotkanie w Polsce zaplanowano jako ostatnie, podsumowujące cały projekt, dlatego miało szczególnie podkreślić rolę przyjaźni i akceptacji innych - o odmiennych potrzebach i poglądach oraz empatii, która nie pozwala być obojętnym wobec krzywdy. Temu służyły warsztaty i zajęcia integracyjne prowadzone w Szkole oraz gry edukacyjne organizowane w plenerze. Goście i uczniowie z naszej Szkoły pokazali, jak efektywnie współpracować nad problemem, który jest trudny i wspólny bez względu na narodowość.

Więcej…

Strona 2 z 4