Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Rekrutacja 2021/22

Email Drukuj PDF

rekrutacja.lo-skala.pl

Zaproszenie do składania ofert na remont łazienek

Email Drukuj PDF

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT
na świadczenie usług remontowych, polegających na wykonaniu remontu
w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t .j Dz. U. z 2019 r. poz.1843).

Oferta nr 1

Kompleksowy remont łazienki na I piętrze w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, 32-043 Skała, ul. Ks. St. Połetka 30 - powierzchnia użytkowa 14,90 m2.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 1 lipca 2021 do 27 sierpnia 2021 roku.

Oferta nr 2

Kompleksowy remont łazienki na II piętrze w budynku Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, 32-043 Skała, ul. Ks. St. Połetka 30 -powierzchnia użytkowa 12,10 m2.
Termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 1 września 2021 do 30 listopada 2021 roku. Termin składania ofert do dnia 21 czerwca 2021 r. do godz. 10:00

Załączniki:

Oferta 1

Oferta 2

Rysunek techniczny pomieszczenia

01.06.21 Celebration of Universal Children's Day in our school

Email Drukuj PDF

The activities were carried out in 2 classes ( total 40 students) to raise awareness of children's rights and provide students with practical information what to do and who to contact if they encounter any form of abuse. Students made drawings and posters, they also used radio school station and broadcasted a programme to the whole school community.

Więcej…

Ogłoszenie – rekrutacja na staże zawodowe

Email Drukuj PDF

Zapraszamy uczniów/uczennice Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale do udziału w rekrutacji do staży zawodowych organizowanych w ramach projektu pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR.

Staże w wymiarze 150 godzin odbywać się będą w lipcu i sierpniu 2021 roku. Uczeń po zakończeniu stażu zawodowego ma możliwość ubiegania się o stypendium stażowe w kwocie 1800,00 zł brutto oraz o zwrot kosztów dojazdów na staż zawodowy zgodnie z zapisami Umowy o staż.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 9.06. 2021 -16.06.2021

Miejsce składania dokumentów:

Siedziba Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale– dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pani Urszuli Szpik-Pasek,

lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie - Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

Więcej…

Egzamin do klas mundurowych OPW

Email Drukuj PDF

Szczegóły do pobrania pdf

Pożegnanie pani profesor Ewy Morawskiej

Email Drukuj PDF

Pożegnaliśmy panią profesor Ewę Morawską, która od ponad 20 lat uczyła wychowania fizycznego w Liceum i Technikum w Skale. Jeszcze nie rozumiemy, wszystkiego, co się stało, bo jej odejście jest zaprzeczeniem wszystkich naszych pewników.

Nasz kolega - Jacek Krupa - napisał:

Powiada się czasem
że gdy patrzymy na cienie tych co odchodzą
dopiero wtedy widzimy skrzydła
Ewa porywała nas swoją pasja
energią, siłą woli
filuternym, lekko kpiącym uśmiechem
i słowami: Jak to...Ty nie dasz rady...?
Ewa miała skrzydła...

Oto kilka innych refleksji koleżanek i kolegów z pracy:

Więcej…

ŚP. EWA MORAWSKA

Email Drukuj PDF

Z ogromnym bólem i żalem informujemy, że w dniu dzisiejszym (23.05.2021) zmarła Pani Ewa Morawska. Wspaniała nauczycielka, wychowawczyni, koleżanka i przyjaciółka. Pełna energii i pasji Koordynatorka zajęć w klasach mundurowych. Radosna, nie bojąca się żadnych wyzwań.

Kochana Ewo! Szkoła bez Twojego uśmiechu i poczucia humoru nigdy nie będzie już taka sama. Żegnamy Cię z niewysłowionym smutkiem.

 

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
oraz Pracownicy Administracji i Obsługi ZSiPO w Skale

 

Przetarg na malowanie sal lekcyjnych

Email Drukuj PDF

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale z siedzibą przy ul. Ks. Stanisława Połetka 30, 32-043 Skała zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zaprasza do złożenie oferty na zadanie p.n. „Roboty malarskie w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale”.

Przedmiotem zamówienia jest malowanie sal lekcyjnych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale zgodnie z zakresem robót.

Termin złożenia oferty upływa dnia 10.06.2021 r. do godziny 12:00. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Zamawiającego.

Szczegółowe informacje:

oferta na malowanie szkoły

załącznik 1

Strona 1 z 3

PROJEKTY
klasy mudnurowe
daj sobie szansę
ze sztuką za pan brat
POROZUMIENIA
Policja
5bdow
PSP w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny