Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Podręczniki dla klas 1, 2,3,4 na rok szkolny 2020/21

Email Drukuj PDF

Zestaw podręczników na rok szkolny 2020/2021 dla:

Liceum Ogólnokształcące: pobierz

Technikum (informatyk, logistyk): pobierz

Podręczniki dla klas pierwszych: pobierz

II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

Email Drukuj PDF

II Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rolnika”

Szczegóły na stronie:
https://m.krus.gov.pl/index.php/pages/view/1932

PRACA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Email Drukuj PDF

Komisja rekrutacyjna w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale zaprasza zainteresowanych uczniów i rodziców do składania dokumentów

do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 15.00

WAŻNE TERMINY
Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane zgodnie z ogłoszonym przez MEN harmonogramem:
15 czerwca – 10 lipca: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
26 czerwca – 10 lipca: uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
31 lipca – 4 sierpnia: uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
12 sierpnia: listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 – 18 sierpnia: potwierdzanie woli podjęcia nauki w Zespole Szkółi Placówek Oświatowych w Skale
19 sierpnia: listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki są:
• oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
• oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
• 2 podpisane zdjęcia formatu legitymacyjnego, karta zdrowia, odpis aktu urodzenia (ksero),
• karta informacyjna (oryginał) jeśli szkoły podstawowe wydawały.

Rekrutacja - telefon

Email Drukuj PDF
Bezpośredni kontakt do Komisji rekrutacyjnej w ZSiPO w Skale tel.: 501978531

Rekrutacja - harmonogram po ZMIANACH

Email Drukuj PDF

REKRUTACJA 2020/2021

Do Liceum Ogólnokształcącego i Technikum dla uczniów
po SZKOLE PODSTAWOWEJ

Termin składania wniosków:

od  15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godziny 15:00

Rekrutacja przeprowadzana jest elektronicznie

 

Więcej…

OTWIERAMY WIRTUALNE DRZWI SZKOŁY!!!

Email Drukuj PDF

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice!

Jeśli jeszcze nie podjęliście decyzji związanej z wyborem szkoły średniej, to zapraszam do obejrzenia filmowej prezentacji naszej placówki. Dowiecie się jakie kierunki kształcenia oferuje Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale oraz z jakiej bazy dydaktycznej korzystają nasi uczniowie. Zobaczycie jak wygląda nasza szkoła.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną KLIKNIJ LINK DO OFERTY

Nowy projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w Technikum w Skale

Email Drukuj PDF

TECHNIKUM w SKALE - z nami masz szerokie perspektywy

Email Drukuj PDF

Bo uczenie tutaj jest sztuką

Email Drukuj PDF

Strona 2 z 2

AKTUALNE PROJEKTY
POROZUMIENIA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie