Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Polszczyzna jest piękna! 21 lutego - Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Email Drukuj PDF

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to ma na celu podkreślenie różnorodności językowej świata oraz zwrócenie uwagi na języki zagrożone i powoli ginące. To również data, która ma przypomnieć, że chroniąc język ojczysty - dbamy o tożsamość kulturową.

Na świecie istnieje około 6-7 tysięcy żywych języków. Szacuje się, że w historii ludzkości istniało ich dwa razy tyle, z czasem jednak niektóre z nich zaczęły zanikać i stały się martwe. Od 1950 r. umarło 250 języków. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ustanowiony w 1999 r. przez UNESCO ma w swoim założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Więcej…

Ogłoszenie - nabór na stanowisko GŁÓWNY KSIĘGOWY

Email Drukuj PDF

O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY  w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

Miejsce pracy: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, ul. Księdza Stanisława Połetka 30,  32-043 Skała

Wymiar czasu pracy: 1 etat praca na stanowisku Głównego Księgowego związana z działalnością bieżącą Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

Ogłoszenie do pobrania w wersji pdf

Więcej…

Technikum w Skale zdobywcą Złotej i Srebrnej Tarczy w rankingu „Perspektyw”

Email Drukuj PDF

Olimpijską formę  utrzymuje Technikum w Skale, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Skale. Po raz 2 znalazło się wśród najlepszych techników w całej Polsce w słynnym rankingu tygodnika „Perspektywy”. W tym roku – Srebrna Tarcza w rankingu głównym, który w ocenie uwzględnia wyniki olimpiad, matury i egzaminy zawodowe oraz znak jakości - Złota Tarcza za wyniki matur.

Od 4 lat każdego roku Technikum w zawodach technik informatyk i technik logistyk pnie się na coraz wyższe stopnie w tym prestiżowym zestawieniu. W ubiegłym roku Technikum zdobyło Złoto w rankingu głównym. Wśród szkół Małopolski skalskie Technikum zajęło 39 miejsce spośród 100 zakwalifikowanych do rankingu.

Ranking Techników 2021

IV AKCJA KRWIODAWSTWA w Skale

Email Drukuj PDF

W najbliższą sobotę, 30 stycznia 2021 r. przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skale przy ul. Krakowskiej 34 w godzinach od 9 do 13 odbędzie się IV AKCJA KRWIODAWSTWA. Organizatorem wydarzenia jest OSP Skała, a pobór krwi prowadzić będzie oddział terenowy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie OFC. Akcję wspiera Gmina Skała - profil urzędu, natomiast patronatem honorowym objął starosta krakowski Wojciech Pałka.

Zapraszamy naszych uczniów i ich znajomych do włączenia się w akcję.

Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Email Drukuj PDF

Centrum Kompetencji Zawodowych

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Termin realizacji projektu:

01.05.2020r .– 30.09.2023r.

Wartość projektu:

Łączna wartość projektu wynosi 2 151 512, 00 zł w tym dofinansowanie 1 936 012,00 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).

Cele projektu:

zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym szczególnie uczniów i uczennic Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale) poprzez:

  1. lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
  2. zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego oraz organizację staży,
  3. dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do realiów rynku pracy,
  4. zwiększenie ilości nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w zawodach deficytowych,
  5. przygotowanie kursów i szkoleń dla uczniów i uczennic w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, w ramach pozaszkolnych form kształcenia.

Planowane działania w projekcie:

1.doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne w ZSiPO,

2.kursy zawodowe,

3.płatne staże wakacyjne (stypendium w wysokości 1 800,00 zł dla ucznia za miesięczną praktykę),

4.zajęcia przygotowawcze do matury,

5.stypendia w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla uczniów szczególnie zdolnych – wypłacane w okresie od 1 września do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego (10 miesięcy).

Trwałość projektu zapewnią kursy, które są przygotowywane i realizowane w szkołach objętych wsparciem i będą mogły być kontynuowane w kolejnych latach bezpośrednio

Projekt realizowany jest w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR dla typu projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Przekazanie pakietów umundurowania uczniom w ramach IV edycji Programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”

Email Drukuj PDF

Przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Krakowie Tadeusz Nabagło członek zarządu oraz skarbnik Edyta Jaśnikowska w dniu 17 grudnia 2020 roku dokonali odbioru od Firmy MILITARIA LODZ.PL pakietów umundurowania zakupionych z dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach IV edycji Programu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”. W dniu 22 grudnia 2020 nastąpiło oficjalne przekazanie Zespołowi Szkół i Placówek Oświatowych w Skale zakupionego wyposażenia. 29 grudnia 2020 uczniowie klas mundurowych IIa LO oraz III Technikum którzy realizują Program MON „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe” otrzymali pakiety umundurowania ucznia. W skład zestawu weszły bluza i spodnie ubioru mundurowego ucznia, koszulki, beret, bluza ocieplana typu polar, plecak taktyczny, rękawice zimowe oraz czapka zimowa. Wartość zakupów wyniosła 60720 zł, z czego 20% współfinansował powiat krakowski.

Więcej…

Podsumowanie zbiórki darów dla rodaków z dawnych Kresów Wschodnich

Email Drukuj PDF

Z inicjatywy Starosty Krakowskiego Wojciecha Pałki przez dwa tygodnie trwała w powiecie krakowskim świąteczna zbiórka darów dla rodaków zamieszkujących dawne Kresy Wschodnie. Wolontariusze ze szkolnego koła Zróbmy Razem Coś Dobrego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale podjęli się koordynacji tego przedsięwzięcia. Z serdecznością i zaangażowaniem odpowiedzieli na prośbę usytuowania miejsc zbiórki: Zygmunt Dercz- właściciel sklepu z artykułami dziecięcymi, dyrekcja Delikatesów Centrum w Cianowicach oraz ks. kanonik Jan Robak, który pomógł ogłosić akcję i wyraził zgodę na zbiórkę żywności i środków czystości w niedzielę po mszach św. Wolontariusze z klasy mundurowej wraz z dyrektorem szkoły Karolem Papiszem, nauczycielami, księdzem katechetą, pracownikami szkoły z oddaniem i pasją wielokrotnie odbierali dary z punktów zbiórki, przewozili je, segregowali, pakowali i ewidencjonowali.

Więcej…

Boże Narodzenie 2020

Email Drukuj PDF

Projekt "Paszport do Europy" - spotkanie świąteczne

Email Drukuj PDF

Spotkanie świąteczne uczniów i nauczycieli naszej szkoły z uczniami ze szkół w Hiszpanii oraz Grecji - pełne magii, kolędowania w różnych językach, kolorowych prezentów, przepięknych życzeń. Po kilku tygodniach przygotowań udało się przeprowadzić video konferencję z 4 szkołami, podczas której młodzież opowiadała o swoim życiu w cieniu pandemii, o tym jak zmieniła się ich codzienność i jak uczą się zdalnie. Następnie wszystkie szkoły prezentowały zwyczaje świąteczne każdego kraju – uczniowie ZSIPO przygotowali kilka prezentacji, stworzyli własną grę kahoot, własnoręcznie wykonali upominki oraz kartki świąteczne.
Drodzy uczniowie z klas 3Tl, 3 A oraz 3 B dziękujemy za Wasze zaangażowanie oraz kreatywność. Merry Christmas!

Więcej…

Strona 1 z 2

PROJEKTY
klasy mudnurowe
daj sobie szansę
ze sztuką za pan brat
POROZUMIENIA
Policja
5bdow
PSP w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Ekonomiczny