Projekty wymiany międzynarodowej polsko-izraelskiej

Drukuj

Projekty wymiany międzynarodowej polsko-izraelskiej:

- W roku 2014 oraz 2015 nasza szkoła realizowała projekt wynikający z umowy między Rządem RP a Rządem Izraela o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej. Przygotowuje i wspiera nauczycieli do organizacji spotkań młodzieży z Polski i Izraela.

Program „Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów” składa się z komponentów:

- W roku szkolnym  2017/18 nasza szkoła ZS i PO w Skale już po raz trzeci realizuje projekt Międzynarodowej Wymiany Młodzieży Polska – Izrael zatytułowany „Ciekawi historii- otwarci na przyszłość”