Wojskowy Dzień Szkoleniowy w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Drukuj

Na podstawie „Koncepcji sprawowania opieki (nadzoru) przez Akademię Sztuki Wojennej nad przebiegiem procesu edukacyjnego uczniów wybranych klas mundurowych szkół ponadgimnazjalnych prowadzących przedmiot nauczania Edukacja wojskowa”, pilotażowy program w zakresie szkolenia wojskowego prowadzony w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale przez Panią Ewę MORAWSKĄ został poddany ankietowaniu. Rozszerzony wywiad z opiekunem projektu pozwolił na wystawienie pozytywnej opinii oraz dalszą rekomendację szkoły.

Wojskowy Dzień Szkoleniowy został przygotowany i przeprowadzony przez 6 batalion logistyczny im. gen. dyw. Ignacego Prądzyńskiego w Krakowie. Szczególne podziękowania dla por. Katarzyny DROZDOWSKIEJ za przygotowanie, opiekę oraz merytoryczne wsparcie dla klasy mundurowej ze Skały przekazali ppłk dr inż. Andrzej SOBOŃ oraz dr Ilona URYCH.

Opracował: ppłk Andrzej Soboń

tekst pochodzi ze strony Akademia Sztuki Wojenne -  Wydział Bezpieczeństwa Narodowego