Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Święto Szkoły - 09.11.2018

Email Drukuj PDF

W skalskiej szkole średniej, zgodnie z patriotycznymi priorytetami wychowania – Święto Szkoły łączy się ze Świętem Niepodległości. W tym roku 9 listopada, uroczystość była wyjątkowa ze względu na obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Święto Szkoły rozpoczęła msza święta sprawowana przez ks. Marcina Mastelę. Po niej uczestnicy uroczystości przemaszerowali do hali widowiskowo-sportowej,gdzie odbył się pokaz musztry paradnej, ślubowanie uczniów klas pierwszych, awanse kadetów oraz program artystyczny.

Uroczystość zgromadziła wielu gości. Przybyli na nią: wicestarosta Powiatu Krakowskiego Tadeusz Nabagło, Marek Piekara- wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego, Krzysztof Wójtowicz - burmistrz elekt Miasta i Gminy Skała, Jolanta Penkala- przewodnicząca Rady Miejskiej w Skale, Janina Grela - członek Zarządu Powiatu Krakowskiego, Leszek Dolny – radny Powiatu Krakowskiego, Bogusław Katarzyński – wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, podkom. Franciszek Gawlik - pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiej Policji w Krakowie,  st. chor. szt. Grzegorz Rutkowski z 6 Batalionu Logistycznego, major Bartosz Kubal z 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, major Zbigniew Morawski – Szef Wydziału Zabezpieczenia Funkcjonowania Systemów Łączności, major Witold Markowicz - Zastępca Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Krakowie, mł. insp. Tomasz Drożdżak – komendant Powiatowy Policji w Krakowie, podkom. Grzegorz Błeszyński – komendant Komisariatu Policji w Skale, mł. bryg. Zbigniew Głąb - zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej, ppor. Artur Brodalka z Kampanii Logistycznej, dr inż. Dariusz Sala – prodziekan ds. Studenckich AGH w Krakowie, Edward Tomczyk – Prezes Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Skale, Alicja Fischer z Ośrodka Dydaktyczno-Edukacyjnego Ojcowskiego Parku Narodowego, Grzegorz Kowalik – dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Skale, Tomasz Pluta – kierownik Zabezpieczenia Agencji Ochrony „Hektor”, Jakub Janikowski z Agencji Ochrony „Hektor”, Marta Parzelka – redaktor „Kroniki Miasta i Gminy Skała”, kpr. Paweł Prusak oraz st. kpr. Rafał Robski z 6 Batalionu Logistycznego,  Anna Rerak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Poskwitowie, Dariusz Ziarkowski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Skale, Anna Dziurska – Wicedyrektor Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Skale, Danuta Wilk- prezes Stowarzyszenia Absolwentów, Zofia Puchalska-Wilk, córka patrona klas mundurowych ZSiPO -  Teofila Puchalskiego, Wojciech Doliński, emerytowani nauczyciele wraz z wieloletnią dyrektor Haliną Brzozowską i wicedyrektor Marią Jakubek.

Święto Szkoły zostało zainagurowane staropolskim polskim tańcem – polonezem, w wykonaniu klasy 3a. Mottem tegorocznego Święta Szkoły było hasło „Słowa i wolność”. Akcentowało ono zasługi słowa i literatury, dzięki którym udało nam się przez 123 lata niewoli zachować tożsamość narodową i doprowadzić do odzyskania niepodległości przez nasz kraj.Spektakl składał się z inscenizacji fragmentów literatury polskiej, szczególnie ważnej dla naszego społeczeństwa:, m.in.: poezji wieszczów – Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Cypriana Norwida, „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego, poezji Herberta. Pełen zachwytu widowni scenariusz opracowała polonistka Anna Kowalik. Należy też zwrócić uwagę na brawurową grę aktorską naszych uczniów. Przemawiający goście również podkreślali wyjątkowość okazji oraz gratulowali szkole rozwoju. Major Zbigniew Morawski wyraził wielką radość z powodu funkcjonowania klas o profilu mundurowym w skalskim liceum.

Ten dzień był również okazją do wręczenia nauczycielom nagród dyrektora szkoły. Dyrektor wręczył je: Joannie Jarzmik, Pawłowi Tomczykowi, Sylwestrowi Gieszczykowi, Ewelinie Drzewieckiej, Annie Kuderko. Nagrody otrzymali także pracownicy administracji i obsługi: Elżbieta Miziak, Elżbieta Karlik, Elżbieta Jach, Krystyna Pogan, Marian Senkara, Halina Krzynówek.

Licznie przybyli również rodzice uczniów klas pierwszych oraz uczniów klas mundurowych, którzy otrzymali  wyróżnienia w postaci awansów, których dokonali: ppor. Artur Brodalka, mł. bryg. Zbigniew Głąb, asp. Andrzej Strózik, st. kpr. Rafał Robski oraz dyrektor Karol Papisz.

W tym roku nominacje otrzymali:

Stopień kadeta: Bazan Gabriela, Łudzik Kamila, Gębala Wiktoria, Litwin Patryk, Bagnicki Adam, Baściuk Jakub, Imiołek Zuzanna, Wojtaszek Patryk, Kocjan Patryk, Kubik Piotr.

Stopień starszego kadeta: Skrzyński Adam, Chmielowiec Dawid, Durbas Michał, Knapik Julia, Elsner Marceli, Dolezy Klaudiusz, Juras Weronika, Pobudkiewicz Kacper, Szumiński Bartłomiej, Kańczuga Dominik, Faracik Piotr, Kałwa Grzegorz, Wędzina Dominik, Kośmider Szymon, Lis Karolina.

Stopień nadkadeta: Bierca Barbara, Kielian Bartosz, Kućmierz Kamila, Tarasek Kamil.

Stopień kadeta z klasą: Barczyk Oskar, Soczówka Marta, Węgiel Nikola, Wlazło Michał.

Po części oficjalnej goście udali się na poczęstunek przygotowany przez nauczycieli i Radę Rodziców, gdzie przy ciepłej kawie mieli możliwość wymiany wrażeń i refleksji.

Tradycyjnie program artystyczny został ponownie przedstawione dla całej społeczności miasta podczas Gminnych Obchodów Święta Niepodległości w Skale.

Pozostało tylko powrócić do tych chwil jeszcze raz, oglądając wideorelację z przedstawienia i fotografie.

Do zobaczenia za rok!