Staże zagraniczne w Technikum - rozpoczynamy rekrutację

Drukuj

Projekt „Staże zagraniczne – droga do kariery” jest realizowany przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w okresie 01.10.2018 – 30.09.2019, przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Dofinansowanie wynosi 76 336,00 EUR.