Projekt „Staże zagraniczne – teoria w praktyce” - rekrutacja

Drukuj

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

do projektu:

„Staże zagraniczne – teoria w praktyce” realizowanego przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

skierowanego do dziewcząt i chłopców z najstarszych klas naszego Technikum z kierunków informatyk ( 12 osób) i logistyk ( 8 osób).

Termin stażu: 20.11.16 - 17.12.16

Miejsce stażu: Niemcy

Udział w projekcie jest bezpłatny

W ramach projektu zapewniamy:

Formularz zgłoszeniowy można pobrać w sekretariacie szkoły. Wypełniony formularz należy złożyć do pani Bogumiły Niegolewskiej - koordynatora projektu  do dnia 26 września 2016 r.

Regulamin rekrutacji dostępny jest w sekretariacie i u koordynatora projektu.

Zachęcamy do udziału!!!

Ogłoszenie do pobrania w formie pdf