Poznajemy się ….

Drukuj

11 maja 2021 odbyło się spotkanie nauczycieli i uczniów biorących udział w projekcie V.E.A. – Visionary European Agora, który ma na celu kreowanie innowacyjnych przestrzeni uczenia się.

W spotkaniu on-line uczestniczyło 70 osób z trzech europejskich szkół.

 

Uczniowie ze szkół partnerskich przedstawiali prezentacje o swojej szkole, opowiadali, dlaczego chcą uczestniczyć w projekcie. We wrześniu jest planowane spotkanie w Bułgarii. Mamy nadzieję, że już wkrótce spotkamy się w realu.

Zobacz kolaż w pdf