Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Podziękowanie dla firmy Jeger

Email Drukuj PDF

#MUREM ZA POLSKIM MUNDUREM

Email Drukuj PDF

Uczniowie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych i Oddziałów Przysposobienia Wojskowego z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, Zespołu Szkół w Olkuszu – Zakładu Doskonalenia Zawodowego Katowice oraz XXV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie w symboliczny sposób przez zbiórkę słodyczy wsparli żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy innych służb, którzy pełnią obecnie służbę na granicy polsko-białoruskiej. Płk Marcin Siudziński spotkał się z dyrektorami i uczniami tych szkół. „Jestem dumny z młodzieży województwa małopolskiego” – usłyszeli uczniowie od Dowódcy 11MBOT, który wyraził również nadzieję, iż zasilą oni wkrótce szeregi małopolskich terytorialsów. Przedsięwzięcie koordynował kpt. Robert Białowolski, Koordynator Klas CWKM i OPW na terenie administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Krakowie.

Więcej…

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszy Referent ds. płac

Email Drukuj PDF

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Starszego Referenta ds. płac w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

Miejsce pracy: Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, ul. Księdza Stanisława Połetka 30,32-043 Skała

Ogłoszenie (link do dokumentu)

Obóz jeździecko - wojskowy

Email Drukuj PDF

W dniach od 15 do 21 listopada 2021r. uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale przebywali na obozie jeździecko - wojskowym w Toporzysku. Organizatorem szkolenia był Klub Sportowy BÓR oraz Stowarzyszenie Kawaleria realizujące zadanie publiczne Ministra Obrony Narodowej w formie wsparcia w zakresie Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. "I Ty możesz służyć Ojczyźnie - edycja II". Zajęcia prowadzili żołnierze zawodowi z Jednostki Wojskowej NIL oraz Jednostki Wojskowej 18DZ. Uczniowie mieli możliwość pogłębienia wiedzy z topografii, łączności, musztry, strzelania, pierwszej pomocy oraz tradycji oręża polskiego. Ponadto uczestniczyli w zajęciach jeździeckich prowadzonych przez licencjonowaną kadrę klubu.

Więcej…

Rekrutacja 2021/22

Email Drukuj PDF

rekrutacja.lo-skala.pl

Sukces na maturze Technikum w Skale

Email Drukuj PDF

zdjęcie z InternetuMimo tego że matura w całej Polsce należała do trudnych i dla wielu osób z dobrymi wynikami była smutną niespodzianką, wyniki Zespołu Szkół w Skale są zadowalające i tegoroczną maturę należy uznać za zakończoną sukcesem, zwłaszcza w technikum. Zdawalność egzaminu w naszej szkole wyniosła 82,3%, co jest niemal o 10 punktów procentowych więcej niż w powiecie krakowskim (73%) oraz zdecydowanie lepiej niż w Małopolsce (78,1%) i w wynikach ogólnopolskich (74,5%).

Więcej…

Technikum w Skale zdobywcą Złotej i Srebrnej Tarczy w rankingu „Perspektyw”

Email Drukuj PDF

Olimpijską formę  utrzymuje Technikum w Skale, wchodzące w skład Zespołu Szkół w Skale. Po raz 2 znalazło się wśród najlepszych techników w całej Polsce w słynnym rankingu tygodnika „Perspektywy”. W tym roku – Srebrna Tarcza w rankingu głównym, który w ocenie uwzględnia wyniki olimpiad, matury i egzaminy zawodowe oraz znak jakości - Złota Tarcza za wyniki matur.

Od 4 lat każdego roku Technikum w zawodach technik informatyk i technik logistyk pnie się na coraz wyższe stopnie w tym prestiżowym zestawieniu. W ubiegłym roku Technikum zdobyło Złoto w rankingu głównym. Wśród szkół Małopolski skalskie Technikum zajęło 39 miejsce spośród 100 zakwalifikowanych do rankingu.

Ranking Techników 2021

Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Email Drukuj PDF

Centrum Kompetencji Zawodowych

w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

Termin realizacji projektu:

01.05.2020r .– 30.09.2023r.

Wartość projektu:

Łączna wartość projektu wynosi 2 151 512, 00 zł w tym dofinansowanie 1 936 012,00 zł (89,98% kosztów kwalifikowanych projektu).

Cele projektu:

zwiększenie szans na rynku pracy uczniów i uczennic szkół zawodowych z terenu Województwa Małopolskiego (w tym szczególnie uczniów i uczennic Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale) poprzez:

  1. lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
  2. zaangażowanie przedsiębiorców w proces kształcenia zawodowego oraz organizację staży,
  3. dostosowanie wyposażenia szkół i placówek do realiów rynku pracy,
  4. zwiększenie ilości nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w zawodach deficytowych,
  5. przygotowanie kursów i szkoleń dla uczniów i uczennic w ramach Centrum Kompetencji Zawodowej, w ramach pozaszkolnych form kształcenia.
Więcej…

Strona 8 z 9