Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ogłoszenie – rekrutacja na płatne staże zawodowe

Email Drukuj PDF

Rekrutacja na płatne staże zawodowe w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach”

Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale ogłasza rekrutację na płatne staże zawodowe w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Płatne staże zawodowe będą realizowane w lipcu i sierpniu 2023 r., w wymiarze 150 godzin.

Po zakończeniu stażu zawodowego, uczennica/uczeń ma możliwość ubiegania się o stypendium stażowe w kwocie 2300,00 zł brutto oraz o zwrot kosztów dojazdów na staż zawodowy zgodnie z zapisami Umowy o staż.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 25 kwietnia - 04 maja 2023

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale, ul. Ks.Stanisława Połetka 30, 32-043 Skała, dokumenty można pobrać i składać bezpośrednio  do Koordynatora szkolnego, Pana Pawła Tomczyka – gabinet 1.14,

lub

siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy

Wymagane dokumenty rekrutacyjne – do pobrania:

 1. Wniosek rekrutacyjny do odbycia stażu
 2. Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach w ramach projektu
 3. Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie
 4. Klauzula informacyjna dla ucznia uczennicy
 5. Oświadczenie uczestnika projektu
 6. Zakres danych uczestnika projektu
 7. Zgoda na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku
 8. Oświadczenie dla celów powszechnego ubezpieczenia

Pozostałe dokumenty:

 1. Karta oceny wniosku rekrutacyjnego do odbycia stażu,
 2. Wzór umowy o staż,
 3. Załączniki do umowy o staż:
  1. Załącznik nr 1 – Wzór wniosku o przyznanie stypendium stażowego,
  2. Załącznik nr 2 – Wzór dziennika stażu,
  3. Załącznik nr 3 – Wzór Karty czasu odbywania stażu,
  4. Załącznik nr 4 – Wzór certyfikatu odbycia stażu,
  5. Załącznik nr 5 – Wzór oświadczenia o poniesionych kosztach dojazdu na staż,
  6. Załącznik nr 6 – Wzór oświadczenia przewoźnika o cenie biletu,
  7. Załącznik nr 7 – Klauzula informacyjna dla stażysty.

Szczegółowe zasady dotyczące rekrutacji zostały określone w dokumentach:

Uchwała Nr 145/2022 Zarządu Powiatu w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendium stażowego w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale oraz ustalenia regulaminu jej pracy w ramach projektu nr RPMP.10.02.02-12-0021/19 „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” realizowanego przez Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

https://bip.malopolska.pl/spkrakow,a,2108460,uchwala-nr-1452022-zarzadu-powiatu-w-krakowie-z-dnia-21-kwietnia-2022-r-w-sprawie-powolania-komisji-.html;

UCHWAŁA NR LI/536/2023 RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 29 marca 2023 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/241/2020 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektów realizowanych przez
Powiat Krakowski ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

https://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/legalact/2023/2406/