Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ogłoszenie – rekrutacja na kursy zawodowe

Email Drukuj PDF

Zapraszamy uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale do udziału w rekrutacji na kursy zawodowe organizowane w ramach projektu pt. „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR. Prowadzimy rekrutację na kursy:

1. Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym (wózka widłowego) - z wymianą butli i egzaminem UDT – 10 uczniów (1 grupa),

2.Kurs na uprawnienia G1 w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych (uprawnienia SEP) do 1KV i egzamin kwalifikacyjny (G1 – eksploatacja) - 15 uczniów (1 grupa),

3. Kurs prowadzącego strzelanie – 10 uczniów (2 grupy po 5 osób),

4. Kurs dla członków służby porządkowej i informacyjnej na imprezach masowych z egzaminem – 20 uczniów (2 grupy po 10 osób),

5. Operatora urządzeń transportu bliskiego - podesty ruchome przejezdne wolnobieżne” (wraz z egzaminem)10 uczniów- (1 grupa).

Termin przyjmowania zgłoszeń: 08 - 15 marca 2023r.

Miejsce składania dokumentów:

siedziba Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale – dokumenty należy składać bezpośrednio do Koordynatora szkolnego, Pana Pawła Tomczyka,

lub siedziba Starostwa Powiatowego w Krakowie – Al. Słowackiego 20, 30-037 Kraków, Dziennik Podawczy.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  1. Wniosek rekrutacyjny do udziału w kursie zawodowym  – (link do dokumentu);
  2. Oświadczenie uczestnika projektu – (link do dokumentu);
  3. Deklaracja – oświadczenie uczestnictwa w projekcie – (link do dokumentu);
  4. Zgoda na utrwalenie i  rozpowszechnienie wizerunku – (link do dokumentu);
  5. Zakres danych uczestnika projektu (UWAGA: dokument wymagany po opublikowaniu listy rankingowej, wyłącznie od uczniów, którzy zostali zrekrutowani do udziału w zajęciach doradztwa zawodowego) – (link do dokumentu);
  6. Oświadczenie dotyczące zgody na udział w zajęciach projektu – (link do dokumentu);

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w kursach zawodowych w projekcie „Centrum Kompetencji Zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach” nr RPMP.10.02.02-12-0021/19