Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale|Klasa Mundurowa

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Kursy Kwalifikacyjne - Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Email Drukuj PDF

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

- BEZPŁATNY KURS KWALIFIKACYJNY

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątek, sobota).

Program kursu:

1. Witryny i aplikacje internetowe

1.1. Wprowadzenie do języka HTML

1.2. Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

1.3. Edytory WYSIWYG

1.4. Grafika komputerowa

1.5. Animacja komputerowa

1.6. Obróbka dźwięku

1.7. Pliki wideo

1.8. Umieszczanie grafiki, animacji, sekwencji wideo i dźwięku na stronie internetowej

2. Systemy baz danych

2.1. Zasady projektowania relacyjnych baz danych

2.2. Tworzenie relacyjnych baz danych

2.3. Ochrona danych

2.4. Język SQL

3. Administrowanie bazami danych

3.1. Systemy zarządzania bazami danych

3.2. Zarządzanie bazami danych

3.3. Bezpieczeństwo danych

3.4. Poprawność bazy danych

4. Tworzenie aplikacji internetowych

4.1. JavaScript

4.2. Struktura języka PHP

4.3. Kompilowanie i uruchamianie kodu źródłowego

4.4. Tworzenie aplikacji internetowych z wykorzystaniem PHP i MySQL

4.5. Opracowanie aplikacji internetowych

Czym są kwalifikacyjne kursy zawodowe?

Zgodnie z reformą szkolnictwa zawodowego wprowadzoną od września 2012 r. w system oświaty zostały włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych, podczas których osoby pełnoletnie będą mogły zdobyć lub uzupełnić kwalifikacje zawodowe a także uzyskać tytuł technika w danym zawodzie.

Kto może uczestniczyć w kwalifikacyjnym kursie zawodowym?

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane osoby bez względu na wykształcenie. Jedynym warunkiem jest ukończenie 18 roku życia.

Czym jest kwalifikacja w zawodzie?

Kwalifikacja w zawodzie stanowi wyodrębniony w danym zawodzie zestaw oczekiwanych efektów kształcenia. Osiągnięcie tych efektów potwierdza świadectwo wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną, po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Należy przez to rozumieć, że uzyskanie kwalifikacji potwierdzane jest w ramach egzaminów zewnętrznych. Dzięki podziale każdego zawodu na kwalifikacje, możliwe jest szybsze przekwalifikowanie się lub zdobycie nowych uprawnień zawodowych. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, który zdobędzie w trakcie nauki szkolnej kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

Jakie wymagania należy spełnić aby uzyskać dyplom technika?

Dyplom technika w określonym zawodzie będzie mógł otrzymać:
• słuchacz, który posiada wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje zawodowe w danym zawodzie,
• słuchacz, który posiada wykształcenie zasadnicze zawodowe, ukończone gimnazjum lub 8-letnią szkołę podstawową i świadectwa potwierdzające kwalifikacje zawodowe po uzupełnieniu wykształcenia średniego w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.

Natomiast słuchacz, który nie uzupełni wykształcenia do poziomu średniego, będzie posiadał uprawnienia do wykonywania zawodu w zakresie danej kwalifikacji zawodowej.

Gdzie organizowane są kwalifikacyjne kursy zawodowe?

Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizuje Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale.

Tel.: 12 389 10 24

Czy kursy organizowane przez Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale są płatne?

Nie – uczestnictwo w kwalifikacyjnych kursach zawodowych organizowanych przez ZSiPO w Skale jest bezpłatne.

Jakie kursy organizuje ZSiPO w Skale?

W Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale zaplanowano otworzenie kursu kwalifikacyjnego umożliwiającego zdobycie tytułu:

  • Technika informatyka - kwalifikacja E.14. – Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

Jak zgłosić się na kurs?

Na kurs można zgłaszać się:
• osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale; ul. Połetka 30
• telefonicznie: 12 384 10 24
• pocztą elektroniczną: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe zapewniają bardzo dużą elastyczność. Jeśli potrzebujesz jedynie wybraną kwalifikację w zawodzie, nie musisz już przerabiać całego programu Technika. Od teraz możesz skończyć jedynie wybrany kwalifikacyjny kurs zawodowy i zdobyć bardzo konkretne umiejętności z zakresu określonej kwalifikacji.

AKTUALNE PROJEKTY
POROZUMIENIA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie