TECHNIK LOGISTYK

Drukuj

Technik LOGISTYK z rozszerzonymi przedmiotami:
geografia, język angielski

Szczególnie poszukiwanym dziś fachowcem jest specjalista do spraw logistyki (ang.Logistics Specialist), który zajmuje się planowaniem i zarządzaniem przepływu surowców, półproduktów oraz wyrobów gotowych między własną firmą a przedsiębiorstwami współpracującymi. Logistyk ma na celu zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez sprawne zajmowanie się zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, a także planowaniem dystrybucji oraz transportu dla firmy. Szansę odnalezienia pracy w tym zawodzie mają absolwenci, którzy posiadają dobrą orientację w branży, gospodarce, sektorze transportowym oraz mają wymagane umiejętności, czyli potrafią szybko podejmować decyzje, logicznie myśleć oraz pracować pod presją czasu. Zadaniem logistyka jest dostarczyć właściwy towar właściwemu klientowi, we właściwej ilości, o właściwym czasie, na właściwe miejsce, we właściwym stanie i po właściwych, czyli możliwie najniższych kosztach. W Polsce zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka. Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi.

Do najpopularniejszych branż, które poszukują logistyków należą przede wszystkim przemysł, budownictwo, handel i usługi oraz informatyka i telekomunikacja.  Na rynku istnieje wiele firm specjalizujących się w spedycji krajowej i międzynarodowej. Absolwent szkoły może podjąć pracę w zawodzie bezpośrednio po ukończeniu nauki lub podjąć studia na kierunkach informatycznych UJ, AGH, PK.

UCZNIOWIE ODBYWAJĄ
ZAGRANICZNE PRAKTYKI ZAWODOWE:
Niemcy 2016r., Włochy 2017r., Włochy 2019r.

W roku szkolnym 2019/2020 po raz kolejny młodzież uczęszczająca do technikum będzie miała możliwość realizacji innowacji pedagogicznej „Bezpieczeństwo publiczne - edukacja dla służb mundurowych”. Zajęcia specjalistyczne „mundurowe” będą odbywały się w grupach międzyoddziałowych. Szczególnie polecamy je tym uczniom, którzy po ukończeniu technikum pragną podjąć pracę w służbach mundurowych: policji, wojsku, straży pożarnej, straży granicznej.

Projekt Centrum Kompetencji Zawodowych w Technikum w Skale. W ramach którego uczniowie technikum mogą bezpłatne uczestniczyć w kursach: