Raporty z ewaluacji zewnętrznej

Drukuj

W roku szkolnym 2013/2014 w Liceum Ogólnokształcącym oraz Technikum w Skale Kuratorium Oświaty w Krakowie przeprowadziło ewaluację. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa. Ewaluacja ma również na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

Raport z ewaluacji zewnętrznej Liceum Ogólnokształcące w Skale

Raport z ewaluacji zewnętrznej Technikum w Skale