Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Skale|Klasa Mundurowa

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

PRACA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

Email Drukuj PDF

Komisja rekrutacyjna w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale zaprasza zainteresowanych uczniów i rodziców do składania dokumentów

do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 15.00

WAŻNE TERMINY
Postępowanie rekrutacyjne do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 będzie przeprowadzane zgodnie z ogłoszonym przez MEN harmonogramem:
15 czerwca – 10 lipca: złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
26 czerwca – 10 lipca: uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
31 lipca – 4 sierpnia: uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
12 sierpnia: listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
13 – 18 sierpnia: potwierdzanie woli podjęcia nauki w Zespole Szkółi Placówek Oświatowych w Skale
19 sierpnia: listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale
Dokumentami potwierdzającymi wolę podjęcia nauki są:
• oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
• oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
• 2 podpisane zdjęcia formatu legitymacyjnego, karta zdrowia, odpis aktu urodzenia (ksero),
• karta informacyjna (oryginał) jeśli szkoły podstawowe wydawały.
AKTUALNE PROJEKTY
POROZUMIENIA
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie